HAKİKAT NEDİR?

NEDEN TAM DA BU ZAMAN, BU MEKAN VE BU AHVALDEYİZ?

EVRENİN TARİHİ

Evren 13.7 Milyar yıl önce yaratıldı. Ondan önce ne bir mekan, ne bir zaman ne de madde vardı. Mekan ve zamanın olmaması nedir, nasıldır tasavvur etmemiz bile mümkün değildir. Bir nokta büyüklüğünde yer bile mekandır. Mekansızlıkta en, boy, yükseklik ve boşluk yoktur. Hatta yok bile yoktur. Yaradılış anından önce var olan sadece Allah idi. Ve Allah ol dedi (Kün fe yekun) zaman, mekan ve madde hepsi birden var oldu.

Evrenin 13.7 milyar yıl önce bir an içinde yaratılmış olduğu bilimsel bir gerçektir ve bu gerçek son yıllarda astro fizikte gerçekleşen çok önemli buluşlar sonunda tespit edilmiştir. Bu yaratılış anı bilim adamları tarafından big bang olarak tanımlanmıştır. Big Bang diye bilinen büyük patlamanın bundan 13.7 Milyar yıl önce gerçekleşmiş olduğu nasıl tespit edildi sorusuna cevap verelim.

Galaksilerden gelen ışığın tayfını inceleyen astronomlar siyah çizgilerin zaman içerisinde  kırmızıya doğru kaydığını farkettiler ve bu gerçeği  kırmızıya kayma (Red shift) olarak adlandırdılar. Işık tayfında kırmızıya kayma olayının, galaksilerin önceki konumdan daha uzaklaşmış olmasından kaynaklandığını ise Amerikalı astronom Edwin Hubble tespit etmiştir ve bu tespit evrenin gittikçe genişlemekte olduğu sonucunu doğurmuştur. Bu bilimsel tespitin doğruluğu ise Kuranı kerimde " Kainatı gücümüzle biz yarattık, onu genişleten de biziz" ayeti kerimesi doğrulanmaktadır.

Evrenin genişlemekte olduğunun tespiti doğal olarak eskiden evrenin daha küçük olduğunu göstermektedir. Daha eskilere giderek evrenin sıfır büyüklüğünde olması gereken zaman ne kadar eski zamandır sorusunun cevabı ise genişlemenin hızından yola çıkılarak bundan13. 7 milyar yıl öncesi olduğu son derece hassas şekilde hesaplanmış bulunmaktadır

13.7 Milyar yıl öncesi kadar uzun süreyi bizim anlamamız oldukça zor. Bu tarihin ne kadar eski olduğunu daha iyi anlamak için şu kıyas yapılabilir. Hz. İsa dünyaya 1 dakika önce gelmiş olsaydı Evrenin 13 yıl önce yaratılmış olması gerekirdi. Görüldüğü gibi Ademin dünyaya gelmesi ile evrenin yaradılışı arasında çok uzun bir süre bulunmaktadır. Bu süre içinde kainat insan oğlunun yaşayabimesine uygun bir yapıya muhtelif aşamalardan geçirilerek getirilmiştir.

Aşağıdaki linklerde verilen tarihler muhtelif ansiklopedi ve tarih  kitaplarından derlenmiş bulunmaktadır.  13.7 milyar yıl içinde çok fazla olay olduğu için liste çok uzun olmaktadır. Bu nedenle derlediğim kronolojiyi belli aşamalar için aşağıdaki gibi yayınlamayı uygun buldum. Kronolojk listenin tümü ise excell formatında İNDİR ilebilir


Yorumlar - Yorum Yaz