HAKİKAT NEDİR?

NEDEN TAM DA BU ZAMAN, BU MEKAN VE BU AHVALDEYİZ?

MÜHENDİSLİK TARİHİ

İnsanoğlu önce kendini bilmek istedi. Bunun için  işe etrafını araştırmakla başladı. Yüzünü göğe çevirdi ve gök yüzünü inceledi. Orada bulacağı işaretler ile kendi varlığının nedenini bulmaya çalıştı. Bu nedenle önce astronomi, astronomi için geometri, geometri için trigonometri, matematik, cebir gelişti. Bu gelişmeler beraberinde teknolojiyi yani mühendisliği getirdi.

Mühendisliğin tarihi esasında mucitler ve icatlar tarihidir. Bu icatlar milletlerin siyasi ve sosyal tarihini de derinden etkiledi. Çağında en yüksek teknolojiye sahip milletler daha müreffeh yaşarken, savaşlar ise en iyi teknolojiye sahip ordular tarafından kazanıldı.

Bu noktada İslam medeniyetinin bilim ve teknolojideki yerinden bahsetmeden geçemeyeceğim.

Bizler ne yazık ki batının beyin yıkama ve aşağılama faaliyetleri nedeni ile kendi kültür ve medeniyetimizden habersiz kaldık.
Kendi medeniyetimiz konusunda yazılan ve çizilenleri ise
hüsn'ü kuruntularımız sandık.

Ancak zaman zaman batıda insaf sahibi bilim adamı ve  yazarlar da çıkmaktadır. Aşağıdaki paragraf Amerikan-Toronto halk kütüphanesinin sitesinden alıntıdır.ARŞİMET
Mühendisliğin piri

“8. 9. yüzyıllarda Avrupa her bakımdan karanlık bir çağa kilitlenip kalmışken İslam dünyası medeniyetin zirvesine ulaşmıştı. Eğer İslam dünyasının bilim adamları ve düşünürleri olmasaydı bu günkü modern dünyanın ulaşmış olduğu matematik, astronomi ve tıp alanındaki seviyeye gelmek imkansız olurdu”.  Bkz.  "TORONTO PUBLIC LIBRARY"

Bu ifadeler  Ryerson üniversitesi, Bilim ve teknoloji tarihi kürsüsü Yardımcı profesörü Dr. Ingrid Hehmeyer e aittir. Dr.Heymer üniversitelerde verdiği konferanslarda modern dünyanın bu gün sahip olduğu bilim ve teknolojinin temellerini atan İslam alimlerinden insaf ve övgü ile bahsetmektedir.

El-Biruni, El Cabir, İbn-i Sina, Battani, Cabir Bin Hayyan, İbni Heysem, Ebu'l Vefa, Farabi, İbni Haldun, İbni Rüşd, El Kindi, Nasirüddin Tusi, Ebul-iz gibi özellikle İslamiyetin ilk yayılma döneminde bilimde çığır açan yüzlerce islam alimi bulunmaktadır. Konumuz mühendislik olduğu için bu sayfalarda sadece mühendislik alanında adından söz ettiren islam alimlerini ve diğer önemli batılı bilim adamlarını anlatmaya çalışacağım.


EL CEZERİ
İLK ROBOTLAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Yorumlar - Yorum Yaz